Toiminta

 Tehy Järvilakeuden ammattiosasto kokoaa Evijärven ja Kauhavan alueen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinnon suorittaneet jäsenet yhteen hoitamaan alueen ammatillista edunvalvontaa ja muita yhteisiä asioita. Ammattiosastossamme pyrimme siihen, että jäsenet tuntisivat itsensä Tehyläisiksi ja tutustuisivat toiminnan kautta toisiin jäseniin.

Ammattiosaston hallitus koostuu puheenjohtajasta ja kahdeksasta jäsenestä sekä yleisvarajäsenistä. Hallituksen jäsenet valitaan aina kolmivuotiselle kaudelle kerrallaan ja sen jäsenet edustavat eri ammattiryhmiä ja työpaikkoja. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.